skip to Main Content

VOOR WIE?

Heb je behoefte aan verdieping in je leven of werk? Ben je op zoek naar jouw eigenheid, of sta je op een belangrijk kruispunt in je leven? Heb je relatie of werkgerelateerde vragen of uitdagingen? Dan kan Bewust creëren veel voor je betekenen.

JOUW PROCES STAAT CENTRAAL

Bewust creëren is een persoonlijk ontwikkeltraject waarbij we je uitnodigen om te leven vanuit je volle potentieel en jezelf vrij te maken van oude vormen en patronen. Waar ben je goed in? Wat wil je werkelijk? Hoe wil je invulling geven aan de volgende fase in je leven of loopbaan? Je krijgt inzicht in wat je in de weg staat en grip op wat je wil.

Het is echt life-changing geweest en daarmee onbetaalbaar. Jacomijn

OPBOUW

Bewust creëren bestaat uit twee modules:

  • Leven en werken vanuit je Talent
  • Het Talentproject

Elke module bestaat uit zeven trajectdagen verspreid over vijf maanden. Tussen de trajectdagen door werk je met persoonlijke opdrachten. Deze zijn zowel gericht op het ontwikkelen van je bewustzijn als op je vermogen om het geleerde toe te passen binnen je eigen werk en leefomgeving. Zo ontstaat er een duurzaam veranderingsproces.

Elk moment van samenkomst gaf mij precies wat ik nodig had om zelf weer verder te kunnen. Annet

METHODIEK

De modules bestaan uit lichaamsgerichte oefeningen, meditaties, opstellingen, visualisaties, kennisoverdracht, inzicht-lessen en mentaal onderzoek. Het ervaren van je lichaam is een belangrijk onderdeel van het traject. Het zorgt ervoor dat er stilte in je hoofd ontstaat zodat antwoorden op essentiële vragen vanuit je hart omhoog kunnen komen.

Jij bent het instrument van verandering.

Je leert patronen te zien en te doorbreken en je Talent in te zetten. Uitgangspunt is dat je zelf het instrument van verandering bent. Doorleefde ervaringen en persoonlijke inzichten maken dat het traject beklijft in de praktijk van alledag.

We werken met kleine groepen van maximaal 8 deelnemers. De groep voegt als spiegel een krachtige extra dimensie toe aan je eigen proces.

Je gaat terug naar de basis van wie je bent en alles wat je erop hebt gegooid, gooi je er hier weer af. Peter

WAT IS DE OPBRENGST?

  • Antwoorden op voor jouw actuele vragen.
  • Je unieke Talent ontdekt.
  • Weten hoe dit Talent in te zetten, zodat je groeit aan betekenis binnen je (werk) omgeving.
  • Versterking van wie je werkelijk bent.
  • Minder identificatie met gedachten.
  • Meer rust in je hoofd.
  • Nieuwe bezieling in leven en werk.
  • Je bent in staat heldere keuzes te maken over wat jij werkelijk wil. 

De levenslust is terug, het zware gevoel is weg. Joyce

Ik ben geland in mijzelf. Christel

MODULE 1

‘LEVEN EN WERKEN VANUIT JE TALENT’

Binnen deze module ga je bewust ruimte maken voor wie jij bent en wat jij wil. Je gaat ontdekken wat jou uniek maakt en onderzoekt wat jou tegenhoudt om te leven vanuit je volle potentieel. 

Je ontdekt je unieke Talent. Met je Talent word je geboren. Het is wat jou van nature gemakkelijk afgaat en je zo vanzelfsprekend doet dat je vaak niet in de gaten hebt dat het een Talent is! Je Talent kan als een kompas richting geven aan je werk en leven.

Wat staat je Talent in de weg?

Je krijgt oefeningen aangereikt om je bewustzijn te vergroten en je gaat op zoek naar beperkende overtuigingen die jouw Talent in de weg staan.

Aan het einde van dit traject kan je met een heldere blik naar oude patronen kijken en heb je antwoorden op voor jou belangrijke vragen. Je kan het geleerde toepassen en er effectief naar handelen.

MODULE 2

‘HET TALENTPROJECT’

Binnen deze module willen we je uitdagen om jezelf meer zichtbaar te maken in de wereld om je heen.  We vragen je om vanuit je Talent een concreet projectplan te gaan uitvoeren op een andere manier dan je tot nu toe gewend was. Dit kan gaan om een privé of werkgerelateerd plan.

Stralen in de wereld om je heen.

Hoe bepaal jij wat werkelijk belangrijk voor je is? Lukt het om tijdens de uitvoering in verbinding te blijven met je verlangen? Hoe zichtbaar ben jij met jouw unieke Talent? Dit zijn vragen die je tijdens het pad dat je gaat bewandelen, zal tegenkomen en zal beantwoorden.

We begeleiden je bij elke stap van jouw reis. Aan het einde van dit traject heb je een Talentproject afgerond, ben je je ‘draken’ tegengekomen en weet je wat nodig is om met jouw eigenheid optimaal te kunnen functioneren. Je hebt meer vertrouwen in je Talent en daarmee je kunnen en mogelijkheden. Je durft je eigen pad te bewandelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

DATA EN KOSTEN

Per module zijn er zeven trajectdagen die bestaan uit vier vrijdagen en drie zaterdagen.
Tijd vrijdagen: 9.30 tot en met 17.30
Tijd zaterdagen: 13.15 tot en met 18.15

LOCATIE

Alle trajectdagen vinden plaats in de prachtig gelegen studio van: Yoga in de Tuin, Emmaweg 86 Kortenhoef.

BEGELEIDING

De modules worden begeleid door Michael Hulst en Petulia van Tiggelen.
Lees hier meer over ons

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Voor een kennismakingsgesprek, neem gerust contact op met
Michael Hulst 06- 33788976  of  Petulia van Tiggelen 06-23464522.
Mailen kan ook naar : info@bewustcreeren.nu

Ik onderzoek de overtuigingen die mij bij mijzelf vandaan houden. Mag ik volledig vrij zijn van identificatie op elk moment van de dag, waar dan ook? Dat betekend vrijheid voor mij. Michael

Het mentale onderzoek in combinatie met lichaamsgerichte oefeningen heeft voor mij in de eerste plaats gezorgd voor meer rust en daarmee meer stilte in mijn hoofd. Mijn leven is er een stuk lichter en ruimer door geworden. Petulia

Back To Top