skip to Main Content

OVER TALENT

Wat bedoelen we met Talent?

Wij bedoelen met ‘Talent’ iets anders dan gebruikelijk is. We bedoelen jouw oorspronkelijke natuur. Met je Talent word je geboren. Je hoeft het dan ook niet ’te leren’. Je Talent is je aard die in alles van je leven doordringt. Deze unieke eigenheid laat je als het ware, via het ‘kanaal’ dat jij bent, de wereld in stromen. Je bewust worden van je Talent en het zuiveren ervan, versterkt wat jij te bieden hebt aan de wereld om je heen.

Je hebt een unieke eigenheid waarmee je als vanzelf van betekenis bent voor een ander.

Andersom kan een ander met zijn unieke Talent jou aanvullen. Werken vanuit je Talent gaat over leven vanuit je volle potentieel.

ESSENTIE / PERSOONLIJKHEID

Wat bedoelen we met Essentie en Persoonlijkheid?

egoessentie

mensbeeld

De mens is twee. Je bent zowel een persoonlijkheid (ego) als iets dat dat overstijgt, je zou het ‘essentie’ kunnen noemen.

Je persoonlijkheid gaat over jouw blik op de wereld om je heen. Deze perceptie is gevormd door het gezin waarin je bent geboren, de sociale context waarbinnen je bent opgegroeid, de mogelijke religie die je omgaf, intense gebeurtenissen, trauma’s, partners, kinderen, vrienden, collega’s enz.

Maar ook de opleidingen die je hebt gevolgd, je werkervaringen, de mensen die je sprak, de boeken die je las, de films die je zag enz.

Hoe je over dingen denkt is kortom beïnvloed door de mensen om je heen, de kennis die je hebt opgedaan en de gebeurtenissen die je hebt meegemaakt.

Zo heb je overal een mening over gevormd. En daarmee, bewust en onbewust, een oordeel: dit is leuk, dat is stom, dit is fantastisch, dat vreselijk, dit is goed, dat slecht, dit is mooi, dat lelijk enz. Je denkt dat dit werkelijk zo is, het is jouw mening en daarmee jouw ‘waarheid’.

Je gelooft nog wel dat anderen een andere ‘waarheid’ kunnen hebben, maar dit is hoe jij het ziet en daarmee is het jouw houvast. Zo ben je overtuigd geraakt van bepaalde waarheden. Zo sterk, dat je kunt gaan denken dat je je persoonlijkheid bent, maar je bent niet je persoonlijkheid. Wie ben je dan wel? Dat is een interessante vraag die we binnen Bewust Creëren verder gaan onderzoeken.

ESSENTIE

Essentie is niet in woorden te vatten. Je kan hooguit zeggen wat het niet is. Het is een soort van ZIJN dat onbenoembaar is. Het is er altijd, al kun je het niet altijd waarnemen.

Als je vanuit essentie handelt, handel je in het moment. Er zit geen vertraging meer tussen je denken en je handelen.

Op het moment dat je denkt; ‘wat ben ik toch lekker vanuit mijn essentie aan het werk’, is je persoonlijkheid weer op de voorgrond en is essentie naar de achtergrond verdwenen. Beiden kunnen niet tegelijkertijd op de voorgrond aanwezig zijn.

Essentie kan op de voorgrond komen als het denken stilvalt. Het gaat hier niet om een afgedwongen stilte, eentje waarbij je een bepaalde oefening gebruikt om jezelf ‘stil’ te laten worden. Het gaat om een stilte die ontstaat als alles er mag zijn dus ook spanning, onrust of pijn.

Vanuit deze stilte kunnen inzichten binnenvallen, heldere beslissingen genomen worden en creatieve ideeën zich ontvouwen. In essentie kan je ervaren wat er werkelijk toe doet. Los van oordeel, mening of overtuiging van jezelf of een ander. Meer ruimte voor je essentie zorgt voor meer ruimte voor jouw unieke Talent. Het brengt je een lichter, plezieriger en vrijer leven.

Je Talent komt voort uit je Essentie. Meer ruimte voor je Talent betekent dus ook meer ruimte voor je Essentie.

DRAKEN

Er kan alleen Talent zijn als je vanuit essentie aanwezig bent. Elke vorm van weerstand die je in je leven ervaart staat je Talent in de weg. Het is daarom belangrijk om deze saboteurs oftewel ‘Draken’ te onderzoeken.

‘Draken’ bestaan uit pakketjes van persoonlijke angsten, emoties en overtuigingen.

Tijdens het Bewust Creëren traject komen we uitgebreid op ‘draken’ terug.

Back To Top